Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

5443 e63b 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
patuspatus
7147 b702
Reposted fromuoun uoun viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
patuspatus
patuspatus
patuspatus
Byłam pewna, że znajdę wówczas odpowiednie słowa, żeby wyrazić to, co mnie dręczy, wytłumaczyć mu, dlaczego jestem tak okropnie przerażona, dlaczego mam uczucie, jak gdyby mnie siłą wpychano coraz głębiej i głębiej do czarnego dusznego worka, z którego się już nigdy nie wydostanę.
— Sylvia Plath "Szkalny klosz"
patuspatus
Nie wiem o jakim żalu piszesz. Chyba raczej żar, który pozostał po wielkim ognisku, które rozpaliliśmy, a którego nie mogłam zgasić przez lata, żal nie na Ciebie tylko przez Ciebie - czasem coś tam zapika jak wejdę na soupa, jakaś myśl, że otarłam się o kulturalny związek z osobą, która podobałaby mi się przez całe życie i którą bym lubiła równie długo. Żalu nie ma. Dziękuję za życzenia, świeczek już tyle, że coraz trudniej zgasić samej.
— odpowiedź na życzenia urodzinowe"Życzę Ci byś nigdy nie nosiła w sercu żalu do mnie i była szczęśliwym człowiekiem".

April 26 2017

patuspatus
5170 2524
Reposted fromsarazation sarazation viasweetnothingg sweetnothingg
6912 d583 500
Reposted fromfreakish freakish viasweetnothingg sweetnothingg
patuspatus
patuspatus
0503 792c
patuspatus
9128 8d92
Reposted fromkarahippie karahippie viasweetnothingg sweetnothingg
patuspatus
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay viasweetnothingg sweetnothingg
patuspatus
5981 6594
patuspatus
patuspatus
patuspatus
7795 7a85 500
Reposted fromdusix dusix viatobecontinued tobecontinued
patuspatus
5214 ff52
Reposted fromsarazation sarazation viatobecontinued tobecontinued
9897 9d09 500
3357 5ecc
Reposted fromget-fit get-fit viatobecontinued tobecontinued
patuspatus
Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl