Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

patuspatus
patuspatus
Z niektórych tragedii nie potrafimy się do końca otrząsnąć, ale ponieważ musimy żyć dalej, więc żyjemy. Część mnie jakby umarła, została zdruzgotana. Przeszłość wciąż mnie dusiła, ale miałam szczęście otaczać się ludźmi, którzy nie pozwolili mi zatonąć.
— Guillaume Musso

August 15 2017

patuspatus
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn vialaparisienne laparisienne
patuspatus
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
patuspatus
Nie rozumiem wypowiedzi niektórych ludzi.
patuspatus
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Reposted fromscorpix scorpix viatobecontinued tobecontinued
patuspatus
0931 4450
Reposted fromscorpix scorpix vialaparisienne laparisienne
patuspatus
patuspatus
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialaparisienne laparisienne
patuspatus
5860 d4f4
Reposted fromoblivious oblivious vialaparisienne laparisienne
patuspatus
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viasweetnothingg sweetnothingg
patuspatus
9376 d805 500
numb
patuspatus
7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viazapominanie zapominanie
patuspatus
4599 d290
Reposted frommentha mentha viazapominanie zapominanie
patuspatus
6964 b32d
patuspatus
6958 08da
patuspatus
6957 b5f1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl