Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

patuspatus
patuspatus
2095 0571
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
9421 5e79
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialaparisienne laparisienne
patuspatus
8053 07d3 500

foxeia:

Beth Hurrell

patuspatus
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viasweetnothingg sweetnothingg
patuspatus
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne vialaparisienne laparisienne
patuspatus
4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka vialaparisienne laparisienne
patuspatus
1849 e62e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
patuspatus
2680 3feb
Reposted frompesy pesy vialaparisienne laparisienne
patuspatus
patuspatus
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent vialaparisienne laparisienne
patuspatus
1124 1a44 500
patuspatus
0578 93ef 500
patuspatus
To takie miłe u pani, że pani nie jest wesoła.
— Marcel Proust, "W poszukiwaniu straconego czasu"
patuspatus
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
patuspatus
A czas zmienił wszystko- uczucia, przyjaciół, problemy...
— WSZYSTKO...
patuspatus
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viasweetnothingg sweetnothingg
patuspatus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl